Biospeologie

Folosim termenul de biospeologie pentru a ne referi la ştiinţa care studiază viaţa animalelor ce trăiesc în peşteri.

Primele studii biospeologice din România au fost întreprinse de zoologii austrieci şi maghiari, în special în Transilvania şi Banat, pe timpul ocupării Austro-Ungare. Studiile lor s-au referit în mare parte la scarabei, dar şi la paianjeni şi miriapode.

O dată cu apariţia interesului lui Emil Racoviţă în biospelogie şi înfiinţarea Institutului de Speologie din Cluj în 1920 începe o peroadă înfloritoare pentru biospeologia românească. Racoviţă a întreprins numeroase studii biospeologice construind primele laboratoare subterane.

Numeroase nume au devenit cunoscute pentru aportul adus în domeniul biospeologiei. Iată câteva din acestea : Packard, Absolon, Jeannel, Leruth, Chappuis, Allegretti, Boldori, Bologna, Casale, Cavazzuti, Focarile, Ghidini, Giachino, Vailati, Vigna Taglianti, Stoch şi mulţi alţii.

Astăzi, termenul de biospeologie are un înţeles mai larg datorită unor cercetători ca Bucciarelli, Meggiolaro, Tamanini, Agazzi care în anii 1950, au lărgit aria studiilor biospeologice incluzând toate locurile ce au aceleaşi caracteristici de mediu ca peşterile, în ceea ce priveşte temperatura şi umiditatea.

Biospeologia studiază biocenozele prezente în mediul subteran şi în particular în mediul carstic, hipogen şi endogen, şi zonele sale limitrofe. Tot în domeniul de studiu al biospeologiei intră şi acele specii care arată semne ale adaptării la viaţa în subteran, cum ar fi crustaceii şi alte nevertebrate ce trăiesc sub nisipurile de pe coastele mărilor şi oceanelor. Sub numele de biospeologie nu se află doar studiul şi căutarea vietăţilor adaptate la mediul subteran ci şi studii cu caracter ecologic şi legate de distribuţia geografică a speciilor precum şi interacţiunile dintre acestea.

Studiile biospeologice şi biogeografice au ajutat la clarificarea unor aspecte geologice referitoare la trecutul diferitelor zone de pe glob în special în ceea ce prieşte glaciaţiunile şi efectele lor.

Citește și:

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie