Asociația Speologică Speotimiș

Fiecare generație de speologi care s-a format în Asociația Speologică Speotimiș a avut un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă speologie în Banat. Noi, echipa activă de azi, facem ca munca lor să aibă continuitate păstrând direcția dominantă ce ține de explorarea și sistematizarea peșterilor. Sfera de preocupări și modul de abordare a speologiei se dezvoltă mereu de aceea suntem motivați și deschiși spre asimilare de noi cunoștințe. Căutăm o organizare cât mai eficientă a echipei punând în valoare calitățile individuale ale fiecăruia.

Provocarea de a depășii limitele fie că sunt de natură fizică sau psihică, satisfacția de a explora spații subterane neatinse niciodată de nimeni înaintea noastră și concretizarea rezultatetelor de teren în conturul hărților sunt lucrurile care ne aduc împreună și fac din noi un grup unit.

Termeni utilizați în speologie

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z   

Exocarst - Formele carstice prezente la suprafaţă poartă denumirea de exocarst sau suprafaţă carstică. În acest caz...
Hidrogeologie - Hidrogeologia (hidro- însemnând apă, iar geologia însemnând studiul Pământului) este acea disciplină...
Stalagmită - O stalagmită (din limba greacă stalagma ("Σταλαγμίτης"), "picătura") este un tip de speleotemă ce se...
Insurgenţă - Insurgenţa este locul în care apa este captată în subteran în masive muntoase cu permeabilitate mare,...
Bazin hidrografic - Un bazin hidrografic este acea regiune care, datorită conformaţiei sale, adună apele provenite...
Clinometru - Un clinometru este un instrument folosit pentru măsurarea unghiului de înclinare sau de pantă al unui...
Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie