Lapiez

Un lapiez este un canal mai mult sau mai puţin rectiliniu, a cărui lungime variază între câţiva milimetrii şi zeci de metrii. Lapiezurile sunt separate între ele de creste abrupte sau aplatizate cu lăţimi diferite. Ele mai pot apărea şi ca mici bazine eliptice sau circulare închise sau deschise, de regulă puţin adânci.

Indiferent de forma lor, lapiezurile sunt formate de apa care se prelinge fie sub forma unei pelicule uniforme, fie sub formă organizată şi concentrată (apă de şiroire). Gradul de fisuraţie al rocii, hidraulica curgerii apei şi, uneori, fitocoroziunea (disoluţia biochimică) au un rol important în controlul morfologiei şi genezei lapiezurilor.

Lapiezurile se formează în general pe calcare, dolomite, gips sau sare. Când se formează pe roci mai puţin solubile cum ar fi gresiile silicioase, cuarţitele, granitele sau gnaisele le numim pseudolapiezuri.

Citește și:

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie