Scara geocronologică

Scara geocronologică este scara ce reprezintă succesiv aspectele generale şi particulare ale evoluţiei în timp a Pămânului, având la bază rocile, fosilele de animale şi plante caracteristice şi particularităţile tectonice.

Primele încercări de a formula şi trasa o scară geocronologică care să poată fi folosită oricunde pe Pământ au avut loc la sfârşitul secolului al 18-lea. Cea mai cunoscută şi influentă din acele prime încercări împărţea rocile din crusta terestră în patru tipuri: primare, secundare, terţiare şi and cuaternare. Potrivit teoriei, fiecare tip de rocă s-a format în timpul unei anumite perioade din istoria Pământului. Se putea deci vorbi despe o perioadă terţiară sau despe roci terţiare, denumiri care au rămas în uz mult timp.

Scara geocronologică prezentată în continuare o are la bază pe cea oficială a Comisiei Internaţionale de Stratigrafie, culorile fiind conforme cu cele stabilite de Comisia pentru Harta Geologică a Lumii.

Supereon Eon
(Eonothem)
Era
(Erathem)
Perioada
(Sistem)
Epoca
(Serie)
Vârsta
(Etaj)
  Fanerozoic Cenozoic (Neozoic) Cuaternar Holocen  
Pleistocen Superior
Ionian
Calabrian
Gelasian
Neogen Pliocen Piacenzian
Zanclean
Miocen Messinian
Tortonian
Serravallian
Langhian
Burdigalian
Aquitanian
Paleogen Oligocen Chattian
Rupelian
Eocen Priabonian
Bartonian
Lutetian
Ypresian
Paleocen Thanetian
Selandian
Danian
Mezozoic Cretacic Superior Maastrichtian
Campanian
Santonian
Coniacian
Turonian
Cenomanian
Inferior Albian
Aptian
Barremian
Hauterivian
Valanginian
Berriasian
Jurasic Superior (Malm) Tithonian
Kimmeridgian
Oxfordian
Mediu (Dogger) Callovian
Bathonian
Bajocian
Aalenian
Inferior (Liasic) Toarcian
Pliensbachian
Sinemurian
Hettangian
Triasic Superior Rhaetian
Norian
Carnian
Mediu Landinian
Anisian
Inferior Olenekian
Induan
Paleozoic Permian Lopingian Changhsingian
Wuchiapingian
Guadalupian Capitanian
Wordian
Roadian
Cisuralian Kungurian
Artinskian
Sakmarian
Asselian
Carbonifer Pennsylvanian Gzhelian
Kasimovian
Bashkirian
Moscovian
Mississippian Serpukhovian
Visean
Tournaisian
Devonian Superior Famennian
Frasnian
Mediu Givetian
Eifelian
Inferior Emsian
Pragian
Lochkovian
Silurian Pridoli  
Ludlow Ludfordian
Gorstian
Wenlock Homerian
Sheinwoodian
Llandovery Telychian
Aeronian
Rhuddanian
Ordovician Superior Hirnantian
Katian
Sandbian
Mediu Darriwilian
Dapingian
Inferior Floian
Tremadocian
Cambrian Furongian Varsta 10
Varsta 9
Paibian
Seria 3 Guzhangian
Drumian
Varsta 5
Seria 2 Varsta 4
Varsta 3
Terreneuvian Varsta 2
Fortunian
Precambrian Proterozoic Neoproterozoic Ediacaran    
Cryogenian    
Tonian    
Mezoproterozoic Stenian    
Ectasian    
Calymmian    
Paleoproterozoic Statherian    
Orosirian    
Rhyacian    
Siderian    
Arhaic Neoarhaic      
Mezoarhaic      
Paleoarhaic      
Eoarhaic      
Hadean

Citește și:

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie