TSA, Tehnica Speologiei Alpine

Tehnica Speologiei Alpine sau TSA reprezintă totalitatea cunoştinţelor tehnice utilizate în speologie pentru parcurgerea în condiţii de siguranţă diferite obstacole naturale întâlnite în peşteri cum ar fi puţurile, săritorile, cascadele etc.

Cunoaşterea Tehnicii Speologiei Alpine este absolut necesară pentru parcurgerea cavităţilor verticale. Pentru parcurgerea puţurilor se foloseşte echipamentul specific TSA individual : hamul speologic, demirond, carabiniere, coborâtor, blocatoare, lonjă, vesta şi colectiv : corzi statice, pitoane, spituri, plăcuţe, verigi rapide, carabiniere, scăriţă speologică etc.

În România TSA poate fi studiată în cadrul stagiilor organizate de Şcoala Română de Speologie. Aceste stagii se desfăşoara pe mai multe niveluri. Absolvirea nivelului TSA 1 presupune cunoaşterea tehnicilor de progresie pe coardă, recunoaşterea unei echipări corecte şi cunoaşterea modului de realizare a nodurilor de bază. Absolvirea nivelului TSA 2 presupune, pe lângă însuşirea cunoştiinţelor de la nivelul TSA 1, cunoaşterea tehnicilor de echipare a unei cavităţi şi cunoaşterea unor tehnici de decroşare. După absolvirea nivelului TSA 2 se poate opta pentru stagiile de pregătire pentru a deveni cadru al Şcolii Române de Speologie : Iniţiator, Monitor, Instructor.

Citește și:

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie