Trogloxen

Un organism trogloxen este definit ca fiind un organism care, în mod regulat sau accidental, intră în peştera dar trebuie să revină la suprafaţă pentru a-şi continua ciclul de viaţă. Cuvăntul trogloxen are rădăcini greceşti, troglos însemnând "peşteră", iar xenos "musafir", de unde rezultă ca un organism trogloxen este doar "musafir" în peşteră pentru perioade scurte de timp.

Dintre organismele trogloxene putem aminti diferite specii de insecte, rozătoare, urşii ce folosesc peşterile pentru a hiberna şi chiar omul, pe vremea când peştera îi servea drept adăpost.

Citește și:

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie