Relief carstic

Numim relief carstic relieful specific format pe roci solubile. Printre rocile solubile pe care poate lua naştere relieful carstic se numără calcarul, sarea şi gipsul.

Principalul "vinovat" de formarea reliefului carstic este apa. Sub acţiunea ei, rocile solubile sunt corodate şi erodate, luând naştere forme deosebite de relief. Binecunoscutele sectoare de chei atât de spectaculoase, înguste, săpate în pereţi înalţi de calcar sunt tot forme carstice. Dar apa nu lucrează doar la suprafaţă. Din cauza mişcărilor tectonice, în pachetele de calcar apar fisuri, fracturi şi diaclaze pe care apa se infiltrează şi îşi incepe munca în subterean. Astfel iau naştere peşterile.

Deci rocile solubile sunt modelate atât la suprafaţă cât şi în subteran ceea ce duce la a împărţi carstul în endocarst (în subteran: peşteri, avene, septe, pilieri, marmite) şi exocarst (la suprafaţă: lapiezuri, doline, uvale). generate de acţiunea apei atât la suprafaţă cât şi prin canale subterane.

Citește și:

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie