Neogen

Perioada geologică numită neogen a început cu 23,03 ± 0,05 milioane de ani în urmă și durează până în zilele noastre sau, după unele opinii până acum 2,588 milioane de ani o dată cu începutul cuaternarului. Neogenul urmează paleogenului în cadrul erei Cenozoice.

Conform propunerii Comisiei Internaționale de Stratigrafie, Neogenul este format din epocile Miocen și Pliocen.

În Neogen, mamiferele și păsările au avut o evoluție considerabilă. În această perioadă au avut loc mișcări continentale, cea mai importantă fiind unirea Americii de Nord cu America de Sud la sfârșitul Pliocenului. Climatul a suferit o răcire pe întreaga durată a Neogenului culminând cu glaciațiunile continentale din Cuaternar, și apariția genului Homo.

Pentru informații referitoare la alte perioade geologice studiați și scara geocronologica.

Citește și:

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie