Acetilena

Acetilena este un gaz incolor, fără miros daca se află în stare pură. Putem obţine acetilenă prin reacţia dintre carbura de calciu (carbid) şi apă sau din metan.

Este un compus de mare importanţă, constituind baza pentru oblinerea unui număr foarte mare de compuşi în industria chimică. Din acetilenă se prepară aldehida acetică, acetona, clorura de vinil, acetatul de vinil, vinilacetilena, nitrilul acrilic. Se foloseşte de asemenea la sudura oxiacetilenică şi la iluminat.

În speologie se foloseşte la iluminat în lămpile ce funcţionează pe bază de acetilenă denumite și lămpi de carbid.

Citește și:

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie