Dicţionar speologic - litera S

Scara geocronologică

Scara geocronologică este scara ce reprezintă succesiv aspectele generale şi particulare ale evoluţiei în timp a Pămânului, având la bază rocile, fosilele de animale şi plante caracteristice şi particularităţile tectonice. Primele încercări de a formula şi trasa o scară geocronologică... [citeste tot]

Scăriţă speologică

Scăriţa speologică a apărut în speologie pentru a uşura explorarea galeriilor verticale. Iniţial erau folosite scări speologice confecţionate din sfori având trepte din lemn. Experienţa utilizării acestui tip de scăriţe speologice a dus la realizarea unor scări mai rezistente din cablu... [citeste tot]

Sifon

În speologie, prin termenul sifon se descriu acele pasaje de peşteră care sunt complet inundate. Cel mai des, termanul de sifon este folosit pentru a desemna un ronson în care galeria este formată din două ramuri, umplute cu apă pe principiul vaselor comunicante, cu profil în formă de U sau... [citeste tot]

Sorb

Un sorb reprezintă pierderea organizată de apă în pat aluvionar neaccesibilă omului După sursa apei pe care o drenează putem deosebi sorburi fluviatile ce drenează apele râurilor cum este cazul în Poiana Ponor, Padiş, sorburi lacustre ce drenează o parte din apa unor lacuri sau sorburi... [citeste tot]

Speleotema

Speleotema, termen provenit din limba greacă folosit pentru a desemna formaţiunile apărute în peşteri în urma depunerii diferiţilor compuşi chimici. Cele mai des întâlnite speleoteme sunt formate din calcit (CaCO3), aragonit (CaCO3) sau gips (CaSO4). Apa ce se pătrunde prin crăpături din... [citeste tot]

Speologie

Cuvântul speologie este alcătuit din două rădăcini greceşti : spelaion - cuvântul grecesc pentru peşteră şi logos - ştiinţă. Prin urmare speologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul peşterilor sau după cum spune Emil Racoviţă este "ştiinţa golurilor subpământene". Speologia,... [citeste tot]

Stalactită

Stalactita (din greacă stalaktites, (Σταλακτίτης), derivat de la verbul "a picura" însemnând "care picură") este un tip de speleotemă ce atârnă de tavanul sau pereţii peşterilor. Stalactitele se formează prin depunerea carbonatului de calciu şi a altor minerale, precipitate din... [citeste tot]

Stalagmită

O stalagmită (din limba greacă stalagma ("Σταλαγμίτης"), "picătura") este un tip de speleotemă ce se formează pe planşeul peşterilor crescând de jos în sus datorită apei picurate şi depunerea carbonatului de calciu. Dimensiunea şi forma stalagmitelor diferă în funcţie de raportul... [citeste tot]

  1  

Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie